Bài giảng môn học “Bê tông cốt thép 2 – Phần cấu kiện nhà cửa của trường đại học kiến trúc TP.HCM nhầm làm tài liệu tham khảo học tập và làm đồ án bê tông cốt thép 2.

Mục lục

Chương 1. KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP

Chương 2. KẾT CẤU CẦU THANG

Chương 3. KẾT CẤU HỒ NƯỚC

Chương 4. KẾT CẤU MÓNG BÊ TÔNG CỐT THÉP

Chương 5. KẾT CẤU MÁI BÊ TÔNG CỐT THÉP

Chương 6. HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN KHUNG TOÀN KHỐI

Download bài giảng BTCT2

Advertisements

Đây là phần tiếp theo của cuốn “Kết cấu thép” do Bộ môn kết cấu thép gỗ Trường đại học xây dựng Hà Nội biên soạn. Cuốn sách này cung cấp các kiến thức cần thiết để thiết kế kết cấu thép các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp như: nhà công nghiệp, nhà nhịp lớn, nhà cao tầng…

 1. Kết cấu thép nhà công nghiệp một tầng
  • Đại cương về nhà công nghiệp bằng thép
  • Cấu tạo của nhà công nghiệp một tầng
  • Tính toán khung ngang
  • Kết cấu mái
  • Cột thép nhà công nghiệp
  • Kết cấu đỡ cầu trục
  • Hệ sườn tường
 2. Kết cấu thép nhà nhịp lớn
  • Phạm vi sử dụng và các đặc điểm của kết cấu nhà nhịp lớn
  • Nhà nhịp lớn với kết cấu phẳng chịu lực
  • Kết cấu mái không gian của nhà nhịp lớn
  • Hệ mái treo
 3. Kết cấu thép nhà cao tầng
  • Đại cương
  • Tổ hợp hệ kết cấu chịu lực nhà cao tầng
  • Một số nguyên lý cơ bản trong thiết kế nhà cao tầng
  • Tải trọng và tác dụng
  • Tính toán nhà cao tầng
  • Cấu tạo các cấu kiện cơ bản
  • Các chi tiết và liên kết
 4. Kết cấu thép bản
  • Đại cương về kết cấu thép bản
  • Tính toán vỏ mỏng tròn xoay
  • Bể chứa chất lỏng
  • Các loại bể chứa đặc biệt để giữ dầu thô, xăng và khí hóa lỏng
  • Bể chứa khí
  • Bunke và xilô
 5. Kết cấu thép công trình tháp và trụ
  • Khái quát chung
  • Đại cương về tháp thép
  • Tính toán tháp
  • Giải pháp cấu tạo và tính toán chi tiết
  • Kết cấu trục
 6. Kết cấu thép ứng suất trước
  • Các khái niệm cơ bản về kết cấu thép ứng suất trước
  • Vật liệu, cấu tạo của dây (thanh) căng và của bộ phận neo
  • Thanh ứng suất trước làm việc chịu kéo, nén đúng tâm
  • Dầm ứng suất trước
  • Dàn ứng suất trước bằng dây căng
  • Ứng suất trước trong kết cấu khung và vòm

Download giáo trình kết cấu thép 2

TCVN 4055:2012 thay thế TCVN 4055:1985
TCVN 4055:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Bộ
Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định,
Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TCXD 4055-2012

TCVN 4453:1995 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Iường Chất ượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Download TCXD 4453-1995

 

TCVN 9395:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 362:2004 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9395:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Download TCXD 9395-2012

TCVN 9361:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 79:1980 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9361:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Download TCXD 9361-2012

TCVN 4447:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 4447:1987 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 4447:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Download TCXD 4447-2012

TCVN 9394:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 286:2003 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9394:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Download TCXD 9394-2012

Giáo trình Thi công bê tông cốt thép: Phần I giới thiệu các kiến thức: công tác cốp pha, cốp pha không bằng vật liệu gỗ, cấu tạo cốp pha các kết cấu, thiết kế cốp pha,… Đây là tài liệu học tập, giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Xây dựng.

Download giao trình TC BTCT – Lê Văn Kiểm  

Tiêu chuẩn TCVN 10304:2014 Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế thay thế tiêu chuẩn TCXD 205:1998 Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế. Tiêu chuẩn TCVN 10304:2014 do trường Đại học Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Download TCXD 10304:2014