Cac Ham Toan Hoc – Math FuncTions

Posted: 30/12/2013 in Công Thức - Hàm
Thẻ:,

Hàm ABS(): Lấy trị tuyệt đối của một số
Cú pháp: = ABS(number)
number: Số muốn tính trị tuyệt đối

Hàm MROUND(): Làm tròn đến bội số của một số khác
Cú pháp: = MROUND(number, multiple)
number: Con số sẽ làm tròn
multiple: Con số mà bạn cần làm tròn number đến bội số của nó

CEILING(): là làm tròn đến bội số gần nhất của một số ra xa số 0
Cú pháp: = CEILING(number, significance)
FLOOR(): là làm tròn đến bội số gần nhất của một số về số 0.
Cú pháp:= FLOOR(number, significance)
number: Con số sẽ làm tròn
significance: Con số mà bạn cần làm tròn number đến bội số của nó

Hàm INT() và hàm TRUNC(): làm tròn một số thành một số nguyên.
Cú pháp:
= INT(number)
= TRUNC(number [, num_digits])
number: Số cần làm tròn
num_digits: Là một số nguyên, chỉ cách mà bạn muốn cắt bớt số

Hàm EVEN(): làm tròn đến số nguyên chẵn gần nhất
Hàm ODD(): làm tròn đến số nguyên lẻ gần nhất
Cú pháp:
= EVEN(number)
= ODD(number)

Hàm ROUND(): Làm tròn một số theo sự chỉ định
Cú pháp: = ROUND(number, num_digits)
number: Con số sẽ làm tròn
num_digits: Là một số nguyên, chỉ cách mà bạn muốn làm tròn

Hàm ROUNDDONW(): luôn luôn làm tròn một số về số 0
Cú pháp: = ROUNDDOWN(number, num_digits)
Hàm ROUNDUP(): thì luôn luôn làm tròn một số ra xa số 0.
Cú pháp: = ROUNDUP(number, num_digits)
number: Con số sẽ làm tròn
num_digits: Là một số nguyên, chỉ cách mà bạn muốn làm tròn

Hàm POWER(): Tính lũy thừa của một số.
Cú pháp: = POWER(number, power)
number: Số cần tính lũy thừa
power: Số mũ

Hàm SQRT(): Dùng để tính căn bậc hai của một số
Cú pháp: = SQRT(number)
number: Số thực, dương

Hàm SUM(): cộng các giá trị với nhau trong Excel.
Cú pháp: = SUM(number1 [, number2…])

Hàm SUMIF(): Tính tổng các ô trong một vùng thỏa một điều kiện cho trước.
Cú pháp: = SUMIF(range, criteria, sum_range)
Range : Dãy các ô để tính tổng, có thể là ô chứa số, tên, mảng, hay tham chiếu đến các ô chứa số.
Criteria : Điều kiện để tính tổng. Có thể ở dạng số, biểu thức, hoặc text.
Sum_range : Là vùng thực sự để tính tổng.

Các hàm toán hoc khác

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s