Posts Tagged ‘Phần mềm tính thép 2.16’

CHƯƠNG TRÌNH TÍNH THÉP TRÊN MICROSOFT EXCEL
anh dai dien

LỜI MỞ ĐẦU
Chương trình tính thép SAP2000-ETABS 2014 vision2.16 là chương trình viết trên phần mềm bảng tính Microsoft Excel. Mục đích là tính toán các cấu kiện cơ bản như dầm, sàn, cột, vách.v.v…từ dữ liệu xuất ra của phần mềm phân tích kết cấu như Sap2000, Etabs, Safe.v.v…
Chương trình tính thép SAP2000-ETABS 2014 vision2.16 có một số đặc điểm và tính năng sau: (more…)

Advertisements